Zorgverzekering 2019: wat gaat er veranderen?

Hoe gaat de zorg er voor jou in 2019 uitzien?

De zorg in 2019

Ieder jaar vinden er veranderingen plaats in de zorg. Dit kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in de basisverzekering zijn of nieuwe bedragen voor de zorgpremie en het eigen risico. Hier vind je een overzicht met alle belangrijke veranderingen in 2019.

Een zorgverzekering in 2019

Iedereen vanaf 18 jaar is in Nederland verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt ieder jaar wat de basisverzekering vergoedt. De wijzigingen voor het nieuwe jaar worden bekend gemaakt tijdens Prinsjesdag en vanaf dit moment is dan ook bekend of het eigen risico voor 2019 omhoog gaat en of de dekking van de basis zorgverzekering wordt uitgebreid of niet.

Jaarlijks beginnen vanaf oktober de meeste zorgverzekeraars met het publiceren van hun zorgpremies voor het nieuwe jaar. Op uiterlijk 12 november moeten alle zorgpremies voor 2019 bekend zijn waarna je vervolgens tot en met 31 januari 2019 de tijd hebt om eventueel over te stappen naar de goedkoopste zorgverzekering.

Datum Prinsjesdag
Basisverzekering

Wijzigingen in de basisverzekering worden elk jaar op Prinsjesdag bekend gemaakt. Dit jaar was dat op 18 september 2019.

Datum bekend making nieuwe polis
Polis zorgverzekeraar

Vanaf september hebben zorgverzekeraars de tijd om hun nieuwe polis te presenteren. Dit kon tot 12 november.

Datum overstappen
Overstappen

Vergelijk na bekend making van de veranderingen een nieuwe zorgverzekering. Overstappen kan tot 31 januari 2018.

Wat wijzigt er aan de zorg in 2019?

Inmiddels is bekend dat komend jaar geen enkele zorgverzekering omlaag gaat. Wel heeft een aantal zorgverzekeraars ervoor gekozen om de premies niet te verhogen en stijgt de premie voor de basiszorgverzekering minder hard dan het kabinet had verwacht. Ook blijft het eigen risico in 2019 gelijk op € 385,-.

De gemiddelde zorgpremie wordt komend jaar € 80,- per jaar duurder. Dat is minder dan de eerder verwachtte premie stijging van gemiddeld € 10,- per maand. De duurste zorgpremie wordt €12,- per maand duurder.

Verder zal de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ook wel Zvw) komend jaar wederom stijgen, maar met 0,05%. Ook dat is minder ten opzichte van afgelopen jaar.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Aan het basispakket wordt een aantal vergoedingen toegevoegd. Zo wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed. Hiermee worden mensen met een kwetsbare gezondheid als gevolg van overgewicht gesteund en begeleid. Het doel van GLI is om mensen te helpen een blijvende aanpak te vinden om gezonder te eten en meer te bewegen Huisartsen kunnen straks makkelijker mensen doorverwijzen naar het 2-jarig GLI programma.

Oefentherapie bij COPD

COPD patiënten krijgen verder vanaf 1 januari 2019 hun oefentherapie voor COPD vergoed vanaf de eerste behandeling tot een maximum van 70 behandelingen. Op dit moment betalen COPD patiënten de eerste 21 behandeling nog uit eigen zak. Het maximum van 70 behandelingen is een flexibele grens. De komende jaren wordt gekeken naar de ernst van de COPD en op basis daarvan wordt bepaald wat het maximum aantal te vergoeden behandelingen is per verzekerde.

Zittend ziekenvervoer

Voor patiënten wordt het gebruik van zittend ziekenvervoer, anders dan ambulance, uitgebreid wanneer dit samenhangt met de behandeling. Zo kunnen patiënten zittend ziekenvervoer vergoedt krijgen voor consulten, controle afspraken en onderzoeken. Nu wordt het alleen vergoed voor het ondergaan van behandelingen.

Aan de andere kant gaan er ook vergoedingen uit het basispakket. Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, mineralen en vitaminen niet langer vergoed vanuit het basispakket.

Maximum op eigen bijdrage medicijnen

Vanaf januari 2019 geldt er tot slot een wettelijke grens op de kosten van medicijnen die vallen onder de eigen bijdrage. Sommige verzekerden betalen naast het verplicht eigen risico van € 385,- ook nog een eigen bijdrage voor medicijnen. Door deze verandering hoeven patiënten die regelmatig of chronisch afhankelijk zijn van medicijnen straks niet meer dan € 250,- te betalen. Op dit moment is er geen maximum voor de eigen bijdrage en kunnen de kosten voor sommigen oplopen tot honderden euro’s per jaar.