Zorgverzekering 2018: wat gaat er veranderen?

Hoe gaat de zorg er voor jou in 2018 uitzien?

De zorg in 2018

Elk jaar vinden er veranderingen plaats in de zorg. Dit kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in de basisverzekering zijn of nieuwe bedragen voor de zorgpremie en het eigen risico.

Vanaf wanneer zijn de veranderingen in de zorg van 2018 bekend?

Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt ieder jaar wat de basisverzekering vergoedt. De wijzigingen voor het nieuwe jaar worden bekend gemaakt op dinsdag 19 september 2017 tijdens Prinsjesdag. Vanaf dit moment is dan ook bekend of het eigen risico voor 2018 omhoog is gegaan.

Vanaf oktober beginnen de meeste zorgverzekeraars met het publiceren van hun premies voor het nieuwe jaar. Op uiterlijk 12 november moeten alle zorgpremies voor 2018 bekend zijn waarna je vervolgens tot en met 31 januari 2018 de tijd hebt om eventueel over te stappen naar de goedkoopste zorgverzekering.

Datum Prinsjesdag
Basisverzekering

Wijzigingen in de basisverzekering worden elk jaar op Prinsjesdag bekend gemaakt. Dit jaar zal dat zijn op 19 september 2017.

Datum bekend making nieuwe polis
Polis zorgverzekeraar

Vanaf september hebben zorgverzekeraars de tijd om hun nieuwe polis te presenteren. Dit kan tot uiterlijk 12 november.

Datum overstappen
Overstappen

Vergelijk na bekend making van de veranderingen een nieuwe zorgverzekering. Overstappen kan tot 31 januari 2018.

De eerste bekende wijzigingen voor de zorg in 2018

Wat tot nu toe bekend is, is dat de kosten uit de Zorgverzekeringswet (ook wel Zvw) flink zullen stijgen waardoor de basisverzekering en waarschijnlijk ook het eigen risico in 2018 hoger kunnen uitvallen. Daarnaast blijkt uit het voorstel dat Minister Schippers begin juni 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dat er waarschijnlijk geen behandelingen uit het basispakket zullen verdwijnen. Wel zullen er een aantal vergoedingen bij komen. Zo zullen patiënten met artrose aan heup- en kniegewrichten de eerste 12 behandelingen vergoed krijgen vanuit de basisverzekering in plaats van deze zelf te moeten betalen en zullen kankerpatiënten die behandeld worden met immuuntherapie een vergoeding krijgen voor zittend ziekenvervoer van en naar het ziekenhuis waar de behandeling plaatsvindt.

Ook wordt er in 2018 een zorgverzekeringskaart voor de aanvullende verzekering geïntroduceerd. Op deze kaart wordt informatie geboden over de voorwaarden die horen bij de polis. Het handige van de zorgverzekeringskaart is dat alle informatie van verschillende verzekeraars op dezelfde wijze en volgorde wordt weergeven. Hierdoor is het gemakkelijker om verschillende polissen met elkaar te vergelijken. Deze kaarten worden in november door de zorgverzekeraars beschikbaar gesteld.

Medicijn tegen taaislijmziekte Orkambi

Vanaf 1 november 2017 zal het midel Orkambi vergoed worden door de basisverzekering en beschikbaar gesteld aan een deel van de mensen met taaislijmziekte. Ook wel cystische fibrose genoemd. Het middel kan zorgen voor een stijging in longfunctie, het voorkomen van achteruitgang, het verminderen van het aantal ziekhuisopnames, vermindering van diabeter, verbetering van gewicht, afname van vermoeidheid. In het algemeen dus een betere kans op een langer leven.

Oefentherapie bij Artrose

Mocht je een artrose in je heup- en kniegewrichten hebben, dan krijg je de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed. Dit geldt voor een periode van maximaal 12 maanden. Let op dat dit wel van je wettelijk eigen risico afgaat.

Ziekenvervoer bij immuuntherapie

Mocht je een kanker patiënt zijn, dan krijg je vanaf 2018 het vervoer van en naar het ziekenhuis vergoed. Als je oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie ondergaat dan wordt dit al vergoed. Let op dat deze kosten eerst van je eigen risico afgaan.

Verzorging voor kinderen tot 18 jaar

Voorheen werd de geneeskundige zorg die een kind nodig had geregeld via de jeugdwet. Per 2018 zal dit onderdeel worden van de zorgverzekeringswet. Voor volwassenen werd dit al uit de basisverzekering vergoed, dit gaat wel van het eigen risico af. De zorg voor kinderen tot 18 jaar gaat niet van het eigen risico af.