Goedkoopste basisverzekering

Voor iedereen in Nederland is een basisverzekering verplicht. Een basisverzekering is namelijk hetgeen wat zorgverzekeraars minimaal moeten aanbieden.

Vanuit de overheid wordt er jaarlijks bepaald wat er in het basispakket zit. Als je geen aanvullende zorg nodig hebt is het verstandig om te kiezen voor de goedkoopste basisverzekering. Je krijgt immers hetzelfde vergoed als je medemens. Wel heb je de keuze tussen 4 soorten basisverzekeringen waarbij de premies flink uiteen kunnen lopen per zorgverzekeraar.

Bekijk goedkope basisverzekeringen
Bekijk wat de basisverzekering vergoedt
Bekijk de verschillende soorten basisverzekeringen

Let op dat er een eigen bijdrage kan zijn in de vorm van ‘eigen risico’. Bij sommige zorg wordt eerst het bedrag van je eigen risico opgemaakt voordat dit kosteloos vergoed wordt.

Basisverzekeringen met beperkte of onbeperkte keuzevrijheid

105,85 p.m.
100% keuzevrijheid
111,95 p.m.
100% keuzevrijheid
106,75 p.m.
100% keuzevrijheid
105,95 p.m.
n.t.b. keuzevrijheid
111,- p.m.
n.t.b. keuzevrijheid
113,20 p.m.
n.t.b. keuzevrijheid
120,45 p.m.
n.t.b. keuzevrijheid
107,25 p.m.
100% keuzevrijheid
107,50 p.m.
100% keuzevrijheid
129,98 p.m.
100% keuzevrijheid
118,66 p.m.
100% keuzevrijheid
116,30 p.m.
100% keuzevrijheid
114,95 p.m.
100% keuzevrijheid

*Dit zijn enkel zorgverzekeraars die wij vergelijken met beperkte of onbeperkte keuzevrijheid bij een basisverzekering. Hierbij is een eigen risico van € 385,- gebruikt.

Mocht je toch denken dat alleen een basisverzekering niet genoeg is voor jouw situatie, dan is het raadzaam om de goedkoopste zorgverzekering uit te zoeken en jezelf daarnaast aanvullend te verzekeren. Per aanvullend pakket kan de inhoud tussen zorgverzekeraars verschillen. Vergelijk zorgverzekeringen dus altijd zorgvuldig zodat je een bewuste keuze maakt.

terug naar het overzicht
“Iedereen wordt direct geaccepteerd voor een basisverzekering. Dit komt doordat een basisverzekering voor iedereen verplicht is en zorgverzekeraars dus een acceptatieplicht hebben. Dit geldt echter niet voor aanvullende verzekeringen.”

Wat vergoed de basisverzekering?

Ieder jaar kan de inhoud van het basispakket veranderen. Het is daarom verstandig om elk jaar na te gaan wat er vergoed wordt en of dat voldoende is voor jou situatie. Voor ouders met kinderen geldt overigens dat veel onderdelen voor kinderen t/m 17 jaar volledig vergoed worden terwijl dat niet het geval is voor volwassenen.

Bezoek aan huisarts

Een huisarts is bedoeld om je eerste aanspreekpunt te zijn bij fysieke of mentale klachten. Door een brede opleiding hebben zij veel kennis in huis om in te schatten of zij je zelf kunnen helpen, of dat je doorverwezen moet worden naar een medisch specialist. De basisverzekering vergoedt het bezoek aan de huisarts, dit gaat niet van je eigen risico af.

Ziekenhuisverblijf

Als je zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis waarin je verblijft, dan wordt dit verblijf vergoed vanuit de basisverzekering. Als je zorgverzekeraar geen contract heeft met een bepaald ziekenhuis en je wilt hier wel verblijven, dan moet je een eigen bijdrage betalen.

Behandeling door medische specialisten

Een behandeling van een medisch specialist die je vooraf in kan plannen wordt vergoed uit de basisverzekering mits de zorgaanbieder onder contract staat bij je zorgverzekeraar. Is dit niet het geval dan moet je een eigen bijdrage betalen. Alleen in het geval van spoedeisende hulp vergoed de basisverzekering een behandeling bij een niet gecontracteerd ziekenhuis.

Ambulance

Een rit in de ambulance gebeurt niet gepland en valt onder spoedeisende hulp. Je basisverzekering vergoedt dit in de meeste gevallen, maar er kunnen uitzonderingen zijn. Controleer daarom altijd je polisvoorwaarden! Bij sommige zorgverzekeraars mag je niet zelf een ambulance bellen als je thuis bent, maar dient een huisarts dit te doen anders kost dit extra geld.

Tandartskosten t/m 17 jaar

Als je onder de 18 jaar oud bent, dan krijg je alle tandartskosten vanuit de basisverzekering vergoedt. Dit geldt ook voor kinderen die bijzondere tandheelkunde nodig hebben. In deze gevallen moet de situatie dusdanig ernstig zijn dat een chirurg of specialist je moet behandelen.

Tandartsvergoedingen voor 18 jaar en ouder

Als je verstandskiezen doorkomen en deze verwijderd moeten worden door een geregistreerd kaakchirurg wordt dit ook vergoed vanuit de basisverzekering. Let op dat dit dus niet voor je tandarts geldt.

Het maken van röntgenfoto’s door een tandheelkundige chirurg of een kaakchirurg wordt vergoed.

Een uitneembaar kunstgebit voor zowel de boven- en onderkaak wordt ook standaard vergoed.

Let wel op dat hier het verplicht eigen risico op van toepassing is!

Vergoeding bijzondere tandheelkunde

Bij vergroeiingen of groei- en ontwikkelingsstoornissen of afwijkingen aan je kaak, gebit of mondstelsel.

Als de gespecialiseerde zorg van invloed is op het resultaat wordt de medische behandeling vergoed.

Kraamzorg en verloskundige hulp

Vaak profileren zorgverzekeraars bepaalde aanvullende zwangerschapspakketten. In sommige gevallen zal dit niet nodig zijn of ben je duurder uit, afhankelijk van de periode waarin je zwanger bent. Kraamzorg en verloskundige hulp krijg je vergoedt vanuit de basisverzekering. Deze zorg gaat niet af van het eigen risico. Wel is er een eigen bijdrage van € 4,- per uur voor de kraamzorg en het bevallen in een ziekenhuis.

Geneesmiddelen

Veel medicijnen die door een huisarts worden voorgeschreven worden vergoed door de basisverzekering. Let op dat hier wel uitzonderingen voor kunnen zijn. Je kan altijd checken of een medicijn vergoed wordt door de basisverzekering. Hiervoor is het GVS in het leven geroepen, ook wel bekend als het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem. Hierin kan je controleren of je geneesmiddel door de basisverzekering vergoed wordt. Vaak zijn er verschillende varianten van hetzelfde medicijn en wordt alleen de goedkoopste variant vergoed vanuit het basispakket. Als je kiest voor een duurdere moet je dan vaak het verschil zelf terugbetalen.

Psychologische hulp

Voorheen was het zo dat psychologische hulp niet vergoed werd vanuit de basisverzekering. Echter worden nagenoeg alle behandelingen sinds 2014 volledig vergoed. Hierbij geldt wel het eigen risico. Er zijn een aantal psychologische behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Hiervoor kan je jezelf wel aanvullend verzekeren. Of dit nodig is moet je nagaan in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Wijkverpleging

Vroeger werd de ‘Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten’ gehanteerd, deze is echter vervallen en wordt nu geregeld door zorgverzekeraars zelf. Vanuit de basisverzekering wordt nu wijkverpleging, persoonlijke verzorging en geestelijke gezondheidszorg vergoed. Behandelingen buiten een zorginstelling, zorg voor mensen in een terminale fase en intensieve kindzorg vallen hier ook onder.

Logopedie en ergotherapie

Voor iedereen met een basisverzekering, ongeacht leeftijd, wordt logopedie volledig vergoed. Bij ergotherapie geldt een limiet van maximaal 10 uur.

IVF-behandelingen

IVF-behandelingen zijn vruchtbaarheidsbehandelingen waarvan je er drie vanuit de basisverzekering vergoed krijgt. Het is mogelijk om je hiervoor aanvullend te verzekeren als je meer behandelingen nodig denkt te hebben.

Fysiotherapie onder de 18 jaar

Als je jonger bent dan 18 jaar, dan krijg je 9 behandelingen vergoed vanuit het basispakket voor fysiotherapie en oefentherapie. Mochten deze behandelingen niet het gewenste resultaat geven, dan kan je informeren bij je zorgverzekeraar of ze meer behandelingen willen financiëren (hierbij is een maximum van 9 behandelingen van kracht). Voor jongeren met een chronische aandoening geldt dat alle behandelingen vergoed worden.

Fysiotherapie voor 18+

Als je 18 jaar of ouder bent krijg je niet veel meer vanuit de basisverzekering vergoed voor fysiotherapie. Als je een chronische aandoening hebt dan moet je de eerste 20 behandelingen zelf betalen en wordt er pas vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit het basispakket. Wel gelden deze 20 behandeling per aandoening en niet per kalenderjaar waardoor je dus niet ieder jaar opnieuw een hoop geld zal kwijt zijn. Je fysiotherapeut kan je vertellen of je aandoening chronisch is en of je hiervoor in aanmerking komt. Een andere optie is door zelf te controleren of je een chronische aandoening hebt die in aanmerking komt voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit kan via deze overheidswebsite.

Bekkenfysiotherapie: Als je last hebt van urine-incontinentie, dan krijg je de eerste 9 behandelingen van de bekkenfysiotherapie vergoed. Let op dat niet iedere fysiotherapeut gecontracteerd is bij je zorgverzekeraar. Ga dus altijd na of er een gecontracteerde fysiotherapeut bij jou in de buurt zit.

Dieetadvies

Als je hulp nodig hebt van een diëtiste dan krijg je in ieder geval de eerste 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed. Het is mogelijk om je hiervoor extra aanvullend te verzekeren.

Stoppen met roken

Mocht je willen stoppen met roken, dan wordt dit vanuit de basisverzekering vergoed. Zorg wordt veelal voor iedereen goedkoper als minder mensen roken. Rokers hebben namelijk een grotere kans op fysieke kwalen die medische zorg nodig hebben.

Kosten voor apotheek

Een apotheek kan terhandstellingskosten in rekening brengen. Hieronder valt bijvoorbeeld het controleren van het recept, het bijwerken van je dossier en het klaarleggen van je bestelling. Hiervoor ben je grofweg rond de 6 euro kwijt per uitgifte van een medicijn. Dit gaat van je eigen risico af. Ook als je voor het eerst een medicijn gebruikt rekent een apotheek rond de 6 euro aan kosten. In dit geval krijg je namelijk uitleg over het medicijn en hoe je het moet gebruiken. Mocht het voorkomen dat er onterecht kosten geïncasseerd worden omdat je het medicijn al eerder hebt gehad, dan kan je dit aangeven bij je zorgverzekeraar en hoef je de 1e terhandstelling niet te betalen. Dit komt weleens voor bij het wisselen van apotheek.

Spoedeisende hulp in het buitenland

Net als dat spoedeisende hulp in Nederland vanzelfsprekend is, is dat het ook in het buitenland. Hier zit echter wel een limiet op. De basisverzekering vergoed de zorg alleen tot het in Nederland geldige tarief. In veel Europese landen is de zorg echter voordeliger dan in Nederland en zal je hier niet voor extra hoge onverwachte kosten komen te staan. Buiten Europa is het echter een ander verhaal, denk bijvoorbeeld aan Amerika. Om volledig gedekt te zijn in het buitenland is het aan te raden om een aanvullende verzekering te nemen.

Oefentherapie bij Artrose

Als je een artrose in je heup- en kniegewrichten hebt, dan krijg je de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed. Dit geldt voor een periode van maximaal 12 maanden. Deze zorg gaat wel eerst van je eigen risico af.

Ziekenvervoer bij immuuntherapie

Als je een kankerpatiënt bent en immuuntherapie ondergaat, dan kan je het vervoer van en naar het ziekenhuis vergoed krijgen. Let wel op dat dit van je eigen risico afgaat en dat je van tevoren contact opneemt met je zorgverzekeraar.

Verzorging voor kinderen tot 18 jaar

Als je kind geneeskundige zorg nodig heeft, dan wordt die vergoed uit de basisverzekering. Dit houdt o.a. het wassen en innemen van medicijnen in.

Verzorging voor Orkambi bij taaislijmziekte

Het middel Orkambi wordt vanaf 1 november 2017 opgenomen in de basisverzekering. Voor een geselecteerd aantal mensen zal het medicijn beschikbaar worden gesteld. Het medicijn zou in eerste instantie niet worden opgenomen in de basisverzekering omdat het een vermogen zou kosten. Edith Schippers heeft echter over de prijs weten te onderhandelen waardoor het middel toch in de basisverzekering komt. Het medicijn vergroot de levenskwaliteit van patiënten met taaislijmziekte aanzienlijk.

Let op dat je niet bij ieder ziekenhuis terecht kan als je een natura- of budgetpolis hebt voor geplande medische behandelingen. Het is dan ook raadzaam om een zorgverzekeraar te kiezen die een ziekenhuis bij jou in de buurt gecontracteerd heeft. Spoedeisende behandelingen worden altijd volledig vergoed, ongeacht of het ziekenhuis bij je verzekeraar is gecontracteerd of niet.

terug naar het overzicht

Waar betaal ik geen eigen risico voor?

Kinderen onder de 18 jaar
Kosten voor huisarts
Kosten voor verloskundige zorg en kraamzor
Ketenzorg
Nacontrole levende orgaandonor
Wijkverpleging
Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg

Welke soorten basisverzekeringen zijn er?

In Nederland kennen we 4 verschillende soorten basisverzekeringen. Iedere variant heeft zo zijn voor- en nadelen. De premies voor de basisverzekeringen variëren ook afhankelijk van voor welk type je kiest.

Restitutiepolis
Combinatiepolis
Naturapolis
Budgetpolis

Wat verandert er bij zorgverzekeringen in 2019?

Benieuwd naar wat er wijzigt bij de goedkoopste zorgverzekering in 2019? Bekijk dan snel onze pagina met het laatste nieuws over de zorgpremies en inhoud van de verzekeringen.

Lees meer